හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

ආරක්ෂක නියාමක Private

2 years ago Jobs Offers Galle 398 views

₨.50,000

  • img
ස්ථානය : Galle
මිල: ₨.50,000

බෙලිඅත්ත හක්මන රන්න
පිහිටි ප්‍රධාන පෙලේ ආරක්ෂක ආයතන සදහා ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් බදවාගනු ලැබේ.

* දිනකට රු.1100/- දක්වා 
* Rank මත වැටුප වැඩිවේ.
* වයස 18 ත් 55 ත් අතර 
* නිවසේ සිට යාමට හැකි දුරකින් 
* ආහාර,නවාතැන් සැපයේ.

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා විමසන්න.

අතිරේක විස්තර

Start Date 28-08-2019
Company Simega
Work Type Full-time

ටැගස්:

simega