හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ - කැකනදුර Private

1 year ago Real estate Matara 331 views

₨.100,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.100,000 සංශෝදිත

ඉඩමක්  විකිනීමට තිබේ - කැකනදුර 

නාගරික  පරිසරයක  පිහිටි  අධිවේගී  මාර්ගයට  මුහුනලා 

1.නල  ජලය 

2.තෙකලා විදුලිය 

3.පුළුල්  මාර්ග පද්දතිය 

4පර්චස්  61  වහාම  විකිනීමට  ඇත.

(මුදල්  හදිසියක්  නිසා  ඉක්මනින්  අමතන්න )

අතිරේක විස්තර

Size 61 PR
Rooms 0