හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

ඔබට අනගි රැකියාවක් Professional

2 years ago Jobs Offers Sooriyawewa 362 views

₨.50,000

  • img
ස්ථානය : Sooriyawewa
මිල: ₨.50,000 සංශෝදිත

සූරියවැව නගරයේ අලුතින් ආරම්බ කරන ලද ලංකාවේ දැවැන්ත සමාගමක ඔබටත් අනගි රැකියා අවස්තාවක්...

  • ලීසිං
  • වාහන සහ ජීවිත රක්ෂණ 
  • මූල්‍ය කටයුතු 

සුදුසුකම් 

  • අ.පො.ස.(සා.පෙල),(උ.පෙල)
  • උපාධි 
  • කාන්තා/ පිරිමි 
  • පලපුරුදු අයට විශේෂ අවස්තා

සීමිත පුරප්පාඩු ඇතිබැවින් අදම පහත සදහන් අංකයට නම,ලිපිනය සහ සුදුසුකම් සදහන් කර SMS කරන්න. 

සිසිර - 0777255091

අතිරේක විස්තර

Start Date 2019.08.25
Company Private
Work Type Full-time