හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

ටයිප් සෙටින් (සිංහල) Private

2 years ago Jobs Offers Matara 362 views

₨.15,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.15,000 සංශෝදිත

  1. මනාව ස්ථාපිත කොමියුනිකේෂන් එකක් සදහා සිංහල ටයිප් සෙටින් මැනවින් කලහැකි සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි.සුහද සේවක වටපිටාවක ඉහල වැටුපක් සමග අප හා එක්වන්න.මාතර යටියන.0715281776

අතිරේක විස්තර

Start Date 01-08-2019
Company printo
Work Type Full-time