හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

දිනුෂා පලතුරු බිම -මාතර Private

1 year ago Services Matara 320 views

₨.80

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.80

ඔබට අවශ්‍ය  ඉතා පිරිසිදු  නැවුම්  පලතුරු  පානයක්  දැන්  මාතර දී 

  • අන්නාසි  පානය 
  • දෙහි  යුෂ  පානය 
  • දිවුල්  පානය 
  • සැලඩ් වර්ග 

ටැගස්:

juice bar