හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

නිවස සමග ඉඩම විකිනීමට - ගාල්ල Private

1 year ago Real estate Galle 323 views

₨.6,500,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Galle
මිල: ₨.6,500,000 සංශෝදිත

නිවස  සමග ඉඩම විකිනීමට - ගාල්ල 

*ගාල්ල දඩල්ල  බි.ටි.එස්  පාසල පිටුපස  150 මීටර්  ගාලු පාරට මුහුණලා 

*පර්චස්  9  නිවස  සමග  ඉඩම.

* කාමර 4

*ඇතලත  නාන කාමරයක් සහ පිටත නාන  කාමරය.

* වටේට  තාප්පය සහ ගේට්ටු  2ක් ඇත.

වාහම විකිනීමට 

විමසීම් 

කේ.ගමගේ 

077-3467014

0713467014

අතිරේක විස්තර

Size P09
Rooms 4
Furnished Yes
Building Type House