හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

නිවස සමග ඉඩම විකිනීමට - නුපේ මාතර Private

1 year ago Real estate Matara 179 views

₨. --

  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨. -- සංශෝදිත

නිවස  සමග ඉඩම විකිනීමට - නුපේ  මාතර 

* මාතර නුපේ  හන්දිය  මාතර ග ගාල්ල ප්‍රධාන  පාරට මුහුණ ලා ඇත

* විදුලිය 

* නල ජලය 

* පිරිසිදු  ඔප්පු 

* වියාපාරික  ස්ථානයට සුදුසු 

අතිරේක විස්තර

Size P 06
Rooms 2
Furnished No
Building Type House

ටැගස්:

nupe