හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

මැහුම් සහයිකා -මාතර Private

2 years ago Jobs Offers Matara 328 views

₨.15,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.15,000 සංශෝදිත

  • වයස   :-  25 - 50  අතර 
  • විවාහක /අවිවාහක   ඕනෑම  කෙනෙකුට  අයදුම්  කල  හැකිය .
  • තල්පාවිල /කැකනදුර  අවටින්  අයදුම්  කරන්න.
  • සුදුසුකම් :-  කාන්තා  සහ ළමා  ඇදුම් සහ  සාරි  ජැකට්  මැසිමේ  හැකියාව  සතුවීම 
  • අදායම :-  මසකට  රු  15000/ වඩා  ඉපයීමේ  හැකියාව 

වැටුප  සාකච්චා  කර ගත හැකිය.


ඉක්මනින්  අමතන්න


 

අතිරේක විස්තර

Start Date 01-05-2019
Company Deewana Fasion
Work Type Part-time

ටැගස්:

deewana