හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

මුල්ය අංශයේ විධායක නිලධාරි රැකියාවක් - මාතර Private

2 years ago Learning Matara 216 views

₨.25,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.25,000

දහසකුත්  සිහින  අතරේ  ඔබේ  සිහිනය  රැකියාවක්ද  ........?

සම්මුක  පරීක්ෂණ  වලට  ඉදිරිපත්  වුනත්  තවම  රැකියාවක්  සෙට්  වුනේ  නැ  නේද ....?

"ජීවිතය  ජය ගන්න"  වැඩ  මුළුවක්  මගින්   රැකියාවක්  සොයා  දීමට  පාර  කියන  ලංකාවේ  එකම  වැඩසටහන

මෙම  වැඩමුළුව  මගින්  ඔබට ..........

1.ඔබගේ  යටි සිත  අවදි කිරීම්  තුලින්   යහපත්  අකල්ප  ගොඩනැගීම .

2.සිහින  අරමුණු  බවට  පත් කිරීම

3.අධිමානය/හීනමානය  යටපත්  කිරීම.

4.සම්මුක  පරීක්ෂණ  සදහා  මුහුණ  දෙන  නවතම  ක්‍රම  වේදයන්  හදුනා  ගැනීම.

5.පෞරුෂ  සංවර්ධනය  සදහා  මග පෙන්වීම.

6.රැකියාවෙන්   රු  මිලියනයක්  ඉතිරි  කරගන්නා  අකාරය  කියා දීම.

 

ඔබගේ  සැබෑ  ශක්තිය  අවධිකර  ජීවිතය  දිනන්නට  මග  කියා දී  එදිනම  ලංකාවේ  දැවැන්ත  මුල්‍ය  ආයතන  සදහා  සම්මුක  පරීක්ෂණ  සදහා  යොමු  කරන  ලංකාවේ  එකම  වැඩසටහන.

මාතර  සුව පහසු   හොටලයදී 

Ø වයස  18  - 35අතර  තවම  රැකියා  සොයන ස්ත්‍රී/පුරුෂ   ඔබට

Ø දිනය 2019  August  24 වන දින  උදේ  9.00 සිට  හවස  4.00 දක්වා

Ø ස්ථානය  :-  GrandRockland  Hottel  Matara  

Ø උදේ  තේ  සහ  සිවා අහාරය  සවස  තේ  සමග  වායු  සමනය  කල  හෝටලයක 

සීමිත  අසන  ප්‍රමානයක්  ඇති බැවින්  අදම  ලියාපදිංචි  වන්න

අයකිරීම  රු  2500/=

විමසිම්.

සතියේ  දිනවල  උදේ  8.30 සිට  හවස  5.00 දක්වා

සෙනසුරද  උදේ  8.30 සිට  හවස 1.00 දක්වා

ටැගස්:

matara