හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

රාජ්‍ය සේවක ඔබ සදහාම සුවිශේෂී ඩයලොග් ටීවී සම්බන්ධතාවයක් Private

2 years ago Services Matara 259 views

₨.1,990

  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.1,990 සංශෝදිත

රාජ්‍ය සේවක ඔබ සදහාම සුවිශේෂී Dialog TV සම්බන්ධතාවයක් 

ඔබේ නිවසටම ගෙන්වාගන්න.සියලුම ක්‍රීඩා නාලිකා දින 60 ක් සඳහා නොමිලේ ලබා ගන්න. සම්බන්ධතා ගාස්තුව රු .1990 / -

  • නොමිලේ බෙදාහැරීම
  • නොමිලේ සවිකරීම

Get your Dialog Television connection to your doorstep for FREE and get all sports channels FREE for 60 days.Connection fee at Rs.1990 / -

  • FREE delivery
  •  FREE installation

for more details

Call ▶️ 076 043 7499

ටැගස්:

dialog