හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

ලිපිකරු -මාතර Private

2 years ago Jobs Offers Matara 323 views

₨.50,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.50,000 සංශෝදිත

 ලිපිකරු

* දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද වාණිජ බැංකු ශාබා කිහිපයක සදහා ස්ථිර සේවයට අයදුම්පත් දැන් කැදවේ

# සුදුසුකම්:

* මාතර / දික්වැල්ල /  / වැලිගම / උරුබොක්ක / කඹුරුපිටිය / හක්මන / තංගල්ල ප්‍රදේශය අවටින් විශේෂයි 
* වයස 18 - 35 අතර විය යුතුය
* පිරිමි සහ ගැහැණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය
* සාමාන්‍ය පෙළ පෙනී සිටි සැමට අයදුම් කළ හැක 

# ප්‍රතිලාභ:

* පුහුණු කාලය තුලද රු.35,000/= දක්වා වැටුප් ලබාදේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

* ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. 

See less

අතිරේක විස්තර

Start Date 01-05-2019
Company Simega
Work Type Full-time