හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

ලිපිකරු - මාතර Private

2 years ago Jobs Offers Matara 382 views

₨.35,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.35,000

තනතුර: බැංකු ලිපිකරු

* දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද වාණිජ බැංකු ශාබා කිහිපයක් සදහා ස්ථිර සේවයට අයදුම්පත් දැන් කැදවේ. වසර 08ක මුල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අභිමානය සමහින් ඔබත් එකතු වන්න

# සුදුසුකම්:

* මාතර / දික්වැල්ල / ගන්දර / දෙමෙන්දර / වැලිගම / අකුරැස්ස / උරුබොක්ක / කඹුරුපිටිය / හක්මන / තංගල්ල ප්‍රදේශය අවටින් විශේෂයි 
* වයස 18 - 35 අතර විය යුතුය
* පිරිමි සහ ගැහැණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය
* අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ පෙනී සිටි අයගේ සිට විවිධ අංශයන් සදහා අයදුම් කල හැකිය 
* ෆීල්ඩ් නොමැත 
* පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි 
* මෑන් පවර් නොවේ

# ප්‍රතිලාභ:

* පුහුණු කාලය තුල රු.35,000/= දක්වා වැටුප්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

* ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට CLICK TO APPLY මත ක්ලික් කරන්න

See less

අතිරේක විස්තර

Start Date 01-07-2019
Company Private Post
Work Type Full-time