හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

සැලෝන් ගයත්‍රී - අපරැක්ක Professional

2 years ago Fashion, Home & Garden Matara 335 views

₨. --

  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨. -- සංශෝදිත

ඔබට  අවශ්‍ය  සියලුම  රුපලාවන්‍ය  කටයුතු  දැන්  එකම  වහලක්  යටදී  

අපෙන්  ඔබට  ලැබෙන  සේවාවන් ......?

.

*මනාලියන්  හැඩගැන්වීම.

*සියලුම  උත්සව  අවස්ථා සදහා හැඩ  ගැන්වීම.

*.ඇහිබැම  සැකසීම.

*.පේෂල් /ක්ලීන්  අප්  කිරීම.

*.කොණ්ඩා  කැපීම/කලර්  කිරීම 

*ස්ට්‍රේට්  කිරීම.

*.අත්/පා පිරිසිදු  කිරීම.

*.හිස සම්බාහනය  කිරීම.

*.සාරි  බදු  දීම.

*.සියලුම උත්වස  අවස්තා  සදහා  සාරි  ජැකට් /සියලුම ළමා  හා  කාන්තා  ඇදුම්  මැසිම.


ඉතා  සාධාරණ  මිල ගණන්  යටතේ     විශ්වාසවන්තව  සේවාවක්  සදහා  

අදම  පිය නගන්න 

විමසීම් 

ගයත්‍රිකා  සදමාලි 

කෙෂලාවන්‍ය  හා රුපලාවන්‍ය  ශිල්පීනි 

පරගහ හන්දිය 

කොකාවල  - කැකනදුර 

මාතර 

0715490013 

අතිරේක විස්තර

Condition New

ටැගස්:

kekanadura