හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

සිංගර් වතුර මෝටරයක් විකිනීමට - මාතර Private

2 years ago Fashion, Home & Garden Matara 249 views

₨.15,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.15,000 සංශෝදිත

  • Model  :- 1-1CHhttp://simega.lk/posts/create
  • Hos power :- 1.0HP
  • Max, Total  Head 100FT
  • Capacity 850GL/HRAT 70FT
  • Good Condition
  •  ලිද  ඇතුලත  සවිකරන  ලද  සියලුම  උපාංග  සමග ද  ලබා ගත හැක ( යකඩ  බාර් ,පයිප්ප )

අතිරේක විස්තර

Condition Used

ටැගස්:

singer