හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

හැකියාවට රැකියාවක්. Private

2 years ago Job Search Matara 362 views

₨.35,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.35,000 සංශෝදිත

ඔබ පදිංචිව සිටින ප්‍රදේශයට නුදුරුන් ඔබේ සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන රැකියාවක් සොයාගැනිමට මෙන්න ඔබට කදිම අවස්තාවක්.

  • ඔබ වයස 18-35 ත් අතර නම් ,
  • අ.පො.ස(සා /පෙළ ) සමත් හෝ පෙනී සිට ඇත්නම්,
  • අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සමත්.
  • මනා කථිකත්වයෙන් හෙබි.
  • ක්‍රියාශීලී කඩිසර නම්.
  • ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇත්තෙකුනම් , 
  •  අදම අපගේ පහත සඳහන් අංකයට අමතන්න.


අතිරේක විස්තර

Work Type Full-time