හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Apple 5s Private

1 year ago Multimedia Matara 183 views

₨.13,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.13,000 සංශෝදිත

  • Full set box 
  • 16gb
  • Full condition 

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Apple
Condition Used

ටැගස්:

apple 5s