හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Business Distribution Manager -Tanalle Private

2 years ago Jobs Offers Tangalla 180 views

₨.120,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Tangalla
මිල: ₨.120,000

ලොව ප්‍රමුකතම මුල්‍ය සේවා සැපයුම් කරුවා සමග එක්වී ජීවිතය ජයගන්න 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ඔබ...
වයස අවූරුදු 25 - 45 ත් අතර 
අවම වශයෙන් අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත් 
තංගල්ල ,බෙලිඅත්ත,හුංගම , දික්වැල්ල ,අමබලන්තොට,හම්බන්තොට,හක්මන , හෝ අසන්න ප්‍රදේශයක 
සේවයේ යෙදීමට හැකියාව සහිත 
අලෙවිකරණ අංශයේ වසර 03 කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් සහිත හෝ
අලෙවිකරණ කළමනාකරණ අංශයේ වසර 02 කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් සහිත හෝ
රක්ෂණ ක්‍ෂෙත්‍රයේ වසර 01 කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් සහිත හෝ
අලෙවිකරණ , කළමනාකරණ හෝ අදාල ක්‍ෂෙත්‍රයක උපාධිධාරියෙකු නම් 
මෙම අනගි අවස්තාව ඔබ සදහා පමණමයි...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
මෙම රැකියාව අලෙවි කළමනාකරණ ක්‍ෂෙත්‍රයේ රැකියාවක් වන අතර 
*අර්ධ වාර්ෂික උසස්වීම් 
*විදේශ සංචාර 
*විදේශීය සහ දේශීය පුහුණු වැඩමුළු 
ඇතුළු පහසුකම් සහ වරප්‍රසාද රැසක් සදහා හිමිකම් සහිතයි 
වැටුප 50000.00 - 120000.00 අතර 
සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්ද මත වැටුප තිරණය වේ.

අතිරේක විස්තර

Start Date 26-08-2019
Company Private Post
Work Type Full-time

ටැගස්:

hrd