හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

DEMARK - Kasun Motors (HAKMANA) Private

2 years ago Automobiles Hakmana 190 views

₨.75,000

  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Hakmana
මිල: ₨.75,000 සංශෝදිත

න්ඔබට  අවශ්‍ය සියලුම  මාදිලියේ  මෝටර්  සයිකල්  දැන්  හක්මන  කසුන්  මෝටර්ස්  වෙතින්

*නවින විලාසිතා අනුව  තෝරාගන්න.

* අලෙවියෙන්  පසු  සේවා  කටයුතු..

* සාදාරන  මිල  ගණන් .

* අමතර  කොටස්  


විමසීම් 

බලය ලත්  වෙළද  නියෝජිත 

කසුන්  මෝටර්ස් 

නො 30

වෙපතඉර  බෙලිඅත්ත  පාර 

හක්මන 

අතිරේක විස්තර

Car Brand Other
Year of registration 2019
Fuel Type Essence
Transmission Automatic
Condition New
Features:
GPS
Security System
Stepney

ටැගස්:

demak