හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Huawei p9 Private

1 year ago Multimedia Matara 163 views

₨.25,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.25,000

Huawei p9

  • full condition 
  • full set box 
  • 100% buttry 

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Huawei
Condition New

ටැගස්:

huawei