හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Huawei y9 Private

1 year ago Multimedia Matara 189 views

₨.35,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.35,000 සංශෝදිත

Huawei y9

  • full condition 
  • Full set box 
  • 100% buttry 

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Huawei
Condition New

ටැගස්:

huawei y9