හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Huawei Private

1 year ago Multimedia Matara 168 views

₨.22,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.22,000

full set box 

Full condition 

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Huawei
Condition Used

ටැගස්:

huawei