හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Huawei Private

1 year ago Multimedia Matara 162 views

₨.15,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.15,000

original phone 

  • Full set box 
  • Full condition 

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Huawei
Condition Used

ටැගස්:

huawei