හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Huawei Private

1 year ago Multimedia Matara 181 views

₨.12,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.12,000

full condition 

  • 100% buttry 
  • full set box

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Huawei
Condition Used

ටැගස්:

huawei