හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Led Data magnet fast charging android Micro USB Magnetic Cable Private

1 year ago Multimedia Hanwella 164 views

₨.500

  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Hanwella
මිල: ₨.500

Place of Origin: China

Brand Name:TOPK

Use: MP3 / MP4 Player, Video Game Player, Camera, Mobile Phone, Computer

USB Type: 3.0 USB

type: Magnetic Charging

Warranty: 3 Months

Color:Black

Cable Type: Multi Port Charging

Compatible: Android phone System

Output: Max 3A

Function: Charging+ Data

අතිරේක විස්තර

Condition New