හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Office Assistant Private

2 years ago Jobs Offers Beliatta 180 views

₨.25,000

  • img
ස්ථානය : Beliatta
මිල: ₨.25,000

ඔබ පහත සදහන් සුදුසුකම් සපුරන්නේ නම් සතියේ දිනවල පෙ.ව 9.00 ත් ප.ව 06.00 ත් අතර අපගේ ආයතනය වෙත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා පැමිණය යුතුය.

* අ.පො.ස (ස/පෙළ) දක්වා අධ්‍යාපනය තිබීම.
* වයස අවුරුදු 28 ට අඩු.
* වෘත්තීය මට්ටමේ පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.
* මුලික වැටුප හා අමතර දීමනා ඇතුළුව රු. 35,000 - රු.45,000 වැටුප්
* ගැ / පි දෙපාර්ශවයෙන්ම බඳවා ගනු ලැබේ.
* රැකියාවේ උසස්වීම්

# ඉහත සුදුසුකම් සපුරලූ ඔබත් අදම පහත අංකයට අමතන්න .
# සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා මිනුවන්ගොඩ පිහිටි අප ආයතනයට කඩිනමින් පැමිනෙන්න.

අතිරේක විස්තර

Start Date 28-08-2019
Company Private Post
Work Type Full-time