හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Oppo Private

1 year ago Multimedia Matara 160 views

₨.17,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.17,000

Ram 2gb

Rom 16gb

Cam 13mp 2mp 

Full setbox

ටැගස්:

oppo a3s