හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Phone charge Private

1 year ago Multimedia Matara 154 views

₨.650

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.650 සංශෝදිත

USB charge 

  • Indoor use only
  • Dry environment use only


අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Acer
Condition New

ටැගස්:

phone charge