හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Pulsar Private

1 year ago Automobiles Matara 155 views

₨.50,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.50,000

100% condition ok

2015 model 

අතිරේක විස්තර

Car Brand Jeep
Model pulsar 135
Year of registration matara
Fuel Type Diesel
Transmission Manual
Condition Used
Mileage pulsar
Features:
Air conditionar

ටැගස්:

pulsar 135