හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Pulsar Private

1 year ago Automobiles Matara 195 views

₨.75,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.75,000

full condition 

අතිරේක විස්තර

Car Brand Acura
Model pulsar135
Year of registration matara
Fuel Type Diesel
Transmission Manual
Condition Used
Mileage pulsar

ටැගස්:

bajaj