හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Quic salle money urged Private

9 months ago Automobiles Anuradhapura 236 views

₨.3,600,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Anuradhapura
මිල: ₨.3,600,000 සංශෝදිත

Honda  insghit  2013

අතිරේක විස්තර

Car Brand Honda
Model Ze2
Year of registration 2013
Fuel Type Diesel
Transmission Automatic
Condition Used
Mileage 106000
Features:
Air conditionar
Security System
Stepney