හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Redmi 07 2019 Private

1 year ago Multimedia Matara 155 views

₨.30,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.30,000

Cam 48mp

Ram 4gb

Phone memory 128

Full set with box

ටැගස්:

redmi note 7