හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Sale For Land Private

2 years ago Real estate Matara 151 views

₨.450,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.450,000 සංශෝදිත

Location Hittetiya west Matara,

01 Perches Rs : 450 000/=   Maximum 07 Perches ,                    Total Amount Rs : 3 150 000 /= 

අතිරේක විස්තර

Rooms 0
Furnished No
Building Type Plot of land