හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung galaxy A8 Private

1 year ago Multimedia Matara 145 views

₨.13,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.13,000

3gb ram

32 internal memory 

No any errors

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung
Condition Used

ටැගස්:

galaxya8 smart4n