හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung j2 Private

1 year ago Multimedia Matara 164 views

₨.12,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.12,000

samsung j2

  • full condition 
  • full set box

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung
Condition New

ටැගස්:

samsung