හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung J5 Private

1 year ago Multimedia Matara 169 views

₨.15,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.15,000

Back. 12.MP

Selfi cam 8MP

Ram 2.GB

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung
Condition Used