හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung j7 Private

1 year ago Multimedia Matara 157 views

₨.15,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.15,000

new phone 

  • full set box 
  • full condition 

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung
Condition New

ටැගස්:

samsung