හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung js Private

1 year ago Multimedia Matara 157 views

₨.10,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.10,000 සංශෝදිත

සල්ලි හදිස්සියක් නිසා දෙන්නේ

  • full condition 
  • full set box

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung
Condition Used

ටැගස්:

samsung j7