හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung Private

1 year ago Multimedia Gampaha 169 views

₨.12,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Gampaha
මිල: ₨.12,000

full condition 

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung
Condition Used

ටැගස්:

samsung j5