හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung Private

1 year ago Multimedia dikwella 162 views

₨.10,000

  • img
  • img
ස්ථානය : dikwella
මිල: ₨.10,000 සංශෝදිත

Camera8/5 MP

Ram 2GB 

Buttry 100%

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung