හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Samsung_galaxy_j5_prime Private

1 year ago Multimedia Matara 162 views

₨.18,000

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.18,000

samsung j5

  • Full condition 
  • 100% buttry 
  • Full set box

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Samsung
Condition New

ටැගස්:

samsung j5