හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

Triweel sale Private

1 year ago Automobiles Gampaha 236 views

₨.120,000

  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Gampaha
මිල: ₨.120,000

hodama wargaye thiroda ratha

අතිරේක විස්තර

Car Brand Acura
Model bajaj
Year of registration gmpaha
Fuel Type Diesel
Transmission Manual
Condition Used
Mileage bajaj

ටැගස්:

sale